PRESCHOOL SCREENING

 

Leyden Area Special Education Cooperative (LASEC) provides the opportunity for individually administered preschool screenings for children aged 2 1/2 to 5. The screenings are provided to residents of the cooperative free of charge and are scheduled throughout the school year as a supplement to Preschool Screenings offered at a child’s home school. The purpose of the LASEC preschool screening is to identify children suspected of having a delay or disability that could interfere with success in school. Individual districts within the cooperative also provide Kindergarten or preschool screenings at least once per year, and parents are encouraged to take advantage of those screenings unless they suspect that their child has a delay or disability.

The LASEC preschool screening staff evaluates the child’s skills in academic readiness, concepts, communication (speech and language), gross and fine motor coordination, and social/emotional development. Each child has their vision and hearing screened as well, and parents complete a questionnaire to assess development, daily functioning, and health. Results are shared with parents at the end of the screening and suggestions are given to address areas of concern.

If the screening results indicate the need for a more extensive evaluation, this information is shared with the parent and the child’s home school. Parents are instructed to go to their home school and register their child. The home school district will then follow up with the parents to arrange the evaluation.

To schedule a preschool screening appointment, please call LASEC at 847-455-3143, extension 1455.

For birth to three concerns, contact Child and Family Connection, 708-449-0625

(1 Westbrook Corporate Center, Suite 640, Westchester, IL 60154; Click Here for directions).

LASEC EVALUACIONES PREESCOLARES

La cooperativa de Educación Especial del Área de Leyden (LASEC) ofrece la oportunidad de administrar individualmente evaluaciones pre-escolares para niños de

2 1/2 a 5 anos. Los exámenes se proporcionan a los residentes de la cooperativa gratis y se programan durante todo el año escolar, como un suplemento de las proyecciones de preescolar ofrecidos en al escuela de tu niños. El propósito de la evaluación preescolar de LASEC es para identificar a los niños con sospecha de un retraso o incapacidad que pueda interferir con el éxito en la escuela. Los Distritos individuales dentro de la cooperativa también ofrecen evaluaciones de Kindergarten o pre-escolar durante el año, y se les anima a los padres a tomar ventaja de las evaluaciones.

El personal de LASEC que evalúa a los niños de preescolar en las habilidades de la preparación académica, los conceptos, la comunicación (el habla y el lenguaje), la coordinación motora gruesa y fina, y desarrollo social / emocional. Cada niño tiene una evaluación de la vista y de la audición también y los padres llenan un cuestionario para evaluar el desarrollo, el funcionamiento diario y la salud. Los resultados se comparten con los padres al final de la proyección y se hacen sugerencias para abordar áreas de interés.

Si los resultados de la evaluación indican la necesidad de un examen más amplio, esta información es compartida con los padres y la escuela a la que el niño pertenece. Los padres son instruidos para ir a su escuela e inscribir a su hijo. El distrito escolar, entonces hará un seguimiento con los padres para llevar a cabo la evaluación.

Para programar una cita para la evaluación de preescolar, por favor llame a LASEC al 847-455-3143, extensión 1459.

Para el nacimiento hasta los tres preocupaciones, proyecciones se llevarán a cabo de forma simultánea mediante conexión Niño y la Familia, 708-449-0625 (1 Westbrook Corporate Center, Suite 640, Westchester, IL 60154; Para direccion haga clic aquí)

LASEC EWALUACJE PRZEDSZKOLNE

 

Leyden Area Special Education Cooperative (LASEC) prowadzi indywidualna przedszkolna obserwacje (ewaluacje) dzieci w wieku 2 ½ do 5 lat. Ewaluacje są przeprowadzane w ciągu roku szkolnego i bezpłatne dla członków grupy LASEC. Ewaluacje w grupie LASEC są oferowane w dodatku do ewaluacji oferowanych przez lokalna szkole dziecka. Celem tych ewaluacji jest wyłonienie i zauważenie dzieci mających rożnego rodzaju opóźnienia lub nieprawidłowości które uniemożliwiają normalna naukę w szkole. Poszczególne dystrykty w grupie LASEC prowadza ewaluacje przedszkolne i w kindergarden w ciągu roku i zachęcamy rodziców do skorzystania z tych ewaluacji.

Pracownicy LASEC oceniają zdolności dzieci w zakresie czytania, logicznego myślenia, komunikacji (mowa i jezyk), koordynacji ruchowej i rozwoju emocjonalnego i społecznego. Beda prowadzone badania wzroku i słuchu. Rodzice będą musieli wypełnić kwestionariusz oceniający ogólny rozwój dziecka, jego zachowanie oraz zdrowie. Pod koniec tych obserwacji wyniki i porady będą omawiane z rodzicami.

Zarówno rodzice jak i szkolą dziecka zostaną poinformowani o konieczności przeprowadzenia bardziej dokładnych badań. Rodzice zostaną poinformowani odnośnie rejestracji dziecka w szkole, i szkola wspólnie z rodzicami ustali termin dalszych badań.

W sprawie umówienia wizyty, proszę dzwonić do LASEC (847) 455-3143 x 1455.

W sprawie zaniepokojenia o dzieci w wieku 0-3 lat proszę kontaktować się z Child and Family Connection, 708-449-0625

(1 Westbrook Corporate Center, Suite 640, Westchester, IL 60154; Kliknij tutaj for directions).

 

 

Parent Cafe’ & Networking Events

Each month parents are invited to join in presentations, discussions, and information on educational resources with other parents, presenters, and educators.

Details of each monthly event for 2018-2019 can be found on the “Parent Cafe” Event Calendar” and registration information.

 

This year, our monthly Parent Café will provide in Morning (AM) and Afternoon (PM) sessions to better accommodate parent schedules.

All AM Sessions will be from 9:00 -10:30 AM  at: 

District 84 – Franklin Park Administrative Building 

2915 Maple, Franklin Park, IL 60131

All PM Sessions will be from 1:00 – 2:30 PM and held at district schools as specified on the Parent Cafe’ Event Calendar.

Click on the Calendar date and Register today. Information will be sent home prior to each event by your child’s school.

Note: We are sorry but there will be NO child care at these events.